Loading
yükleniyor...

Hakkımızda

Şirket Profilimiz

YATEM, 2006 yılında, orta ve büyük ölçekli kurumların; danışmanlıktan özel uygulamalara, işletimden teknik hizmetlere, donanımdan yazılıma kadar tüm bilişim ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterisi için “en uygun” çözümleri “en yüksek” kalitede oluşturmak üzere kurulmuştur.

Öz Görevimiz (Misyonumuz)

Yazılım teknolojileri alanında, müşterilerine "memnuniyet" odaklı hizmetler sunmak ve kurumsal başarılarını gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır. 

Ülkümüz (Vizyonumuz)

Ulusal ve uluslararası alanda yüksek teknoloji üreten, çözüm odaklı, güvenilir ve tanınan bir yazılım markası olmaktır.

Politika ve Değerlerimiz

YATEM; müşterileri, iş ortakları ve üçüncü şahıslarla olan iş ilişkilerini aşağıda yer alan politika ve değerleri esas alarak yürütür ve geliştirir.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri isterlerinin tam karşılanması esastır. Müşteri isterleri ve tercihleri analiz edilir ve karşılayan teknolojik çözümler üretilir. Müşteri ihtiyaçlarının doğru teknoloji ve çözümlerle kısa, orta ve uzun dönemlerde karşılanmasını sağlar. Teknik ve çevre koşullarına bakılmaksızın müşteri isterleri değerlendirilir.

Çalışan Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini, işinden ve şirketinden memnun çalışanlar yaratır. YATEM İnsan Kaynakları, çağdaş iş ve güvenlik koşullarını sağlayacak politikaları belirler ve uygular.

Kalite

Kalite konusundaki evrensel standartlar esas alınarak "Kalite Sistemi" kurulmuş, denetlenmiş, belgelenmiştir ve YATEM süreçlerinin yönetiminde bu sistem esas alınır.

Gizlilik

YATEM iş ilişkisi içinde olduğu tüm kurumların, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının birlikte çalışmakla elde ettiği iş bilgilerinin (mali, ticari, teknik, sosyal, idari) gizliliğine saygı duyar. Bilgiyi, gerekmedikçe ve tarafların izni olmadıkça üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Ek bir anlaşmaya gerek duymaksızın, iş ilişkilerinde bu kurala etik olarak bağlıdır.

Müşteri Bilgisinin Korunması

YATEM projelerinde ve iş fırsatlarında müşteri bilgisinin varlığını, güncelliğini ve gizliliğini sağlar. Etik olarak ek bir anlaşma olmaksızın iş ilişkilerinde bu kurala bağlıdır.

Müşteri malının korunması

YATEM; projelerinde ve iş fırsatlarında müşteri mal ve malzemelerinin varlığını, işlevselliğini ve fiziksel koşullarının tam olmasını sağlar. Mücbir sebepler (YATEM insiyatifi dışındaki haller) haricinde mal/malzemeye gelecek her türlü zarardan mesuldür. Etik olarak ek bir anlaşma olmaksızın iş ilişkilerinde bu kurala bağlıdır.

Kazandır ve Kazan

Proje ve fırsatlarda tüm paydaşlarının müşterinin de, iş ortağının da, tedarikçisinin de, YATEM olarak kendisinin de kazançlı olmasını gözetir. Sadece işin olması için kazancın göz ardı edilmesi durumunda hizmetin/ürünün sürekliğinin sağlanamayacağını bilir. İlişkilerinde "Kazan ve kazandır" ilkesini gözetir.

Etkinlik/Süreklilik

Çözümlerin etkin, güvenilir ve sürekli olması için tasarımda, gerçekleştirmede ve destekte kalıcı çözüm ve yaklaşımlar sunar. Aksaklık ve şikayetlerin tekrarını engelleyecek mekanizmaları geliştirir.

Değişiklik Yönetimi

Proje öncesi, proje süreci, işletim ve destek aşamalarında müşteri BT envanterinin yönetiminde "Değişiklik yönetimi" prensiplerinin uygulamasını sağlar, ve aynısını iş ilişkisi içerisinde bulunduğu taraflardan bekler. Değişimin tarihçesini ve etkilerinin izlenebilirliğini gözetir.

İletişim

İletişimin ve kalitesinin her sağlıklı ilişkinin oluşması ve sürekliği için temel etken olduğunu kabul eder. Koşullardan etkilenmeksizin özellikle olumlu iletişim için gayret sarf eder ve bunu paydaşlarından da bekler.

Kalite Politikamız

 • Güvenilir, ihtiyaca yönelik, zamanında, kaliteli ürün ve hizmetler sunmak,
 • Faaliyetlerimizin merkezine müşteri memnuniyetini koyarak, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini anlamak,
 • Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, personelin eğitim seviyesini en üst düzeyde tutmak,
 • Müşteri memnuniyeti, müşterinin Bilişim Yatırımlarının verimliliğinin sağlanması ile kendini ödeyen müşteriye özel çözümler yaratarak bilişim sektörün gelişimine ve ülkenin çağdaş çizgisinin yükselmesine katkıda bulunmak,
 • İş verimliliği ve kalitesini arttırmak amacıyla çalışma koşullarının sürekli gelişimini sağlamak.
 • Her bölümde veri analizine dayalı olarak periyodik ölçümlerle sürekli iyileştirme gerçekleştirmektir.

Entegre Politikamız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile "KALİTEyi olmazsa olmaz bir zorunluluk" olarak görmek ve bu çerçevede:

 • Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniteyini her şeyden üstün tutmak,
 • Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek, sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmek,
 • Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmak.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile:

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmak,
 • Şirketin içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak

Bilgi Güvenliği Politikamız

Firmamız “YAZILIM GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarınıçalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Deneyimimiz

YATEM proje geliştirme ve destek ekibi, J2EE ve .NET ileri teknoloji platformlarında olduğu gibi, C, C++, Visual Basic ve Delphi gibi geleneksel uygulama geliştirme araçlarında da derin bilgi ve uygulama birikimine sahiptir. CASE ve modelleme araçlarını, yüksek teknolojiye dayalı uygulama geliştirme platformlarını ve global standartları kullanarak, yüksek performanslı ve etkin yazılımlar geliştirirler. Deneyim sahibi olduğumuz alanların öne çıkanları aşağıda gruplandırılarak listelenmiştir:

Uygulama alanları:

 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Karar Destek Sistemleri
 • Lojistik Bilgi Sistemleri
 • Elektronik Ticaret Uygulamaları
 • Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (ERP)
 • Web Uygulamaları
 • Bakım İdame Bilgi Sistemleri
 • Coğrafi Tabanlı Bilgi Sistemleri
 • Araç Takip ve Bilgi Sistemleri
 • Görsel Simülasyon Sistemleri

Sertifikalarımız

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası